Ang mga katangian ko na aking maipagmamalaki

ang mga katangian ko na aking maipagmamalaki Ako, bilang kabataan ay masasabi ko pa rin na may pagmamahal pa rin ako sa bayan dahil sinusunod ko pa rin ang mga kultura na nakagisnan ng aking mga magulang tulad ng paggalang sa nakatatanda, pagmamano, at paggamit ng po at opo.

Mga katangian ng isang dakilang ina ang mabibigat na pasa­nin at gawing madali ang mahirap na mga sitwasyon ko ding maging mabuting ina sa aking mga anak. Kahit na kailan, di pa ako nagsasabi ng mga masasamang salita at isa ito sa mga maipagmamalaki kong bagay na nagawa ko ang ibang kaklase ko ay minsan di naniniwala dito pero naalala nila na hindi kailanman nagsabi ako ng masamang salita. Nasasabi ko na may mga bagay na nanatili at nagbago sa aking sarili naipagmamalaki at napahahalagahan ko ang aking sarili iginagalang ko ang mga pisikal na katangian at karanasan ng aking mga kamag-aral.

ang mga katangian ko na aking maipagmamalaki Ako, bilang kabataan ay masasabi ko pa rin na may pagmamahal pa rin ako sa bayan dahil sinusunod ko pa rin ang mga kultura na nakagisnan ng aking mga magulang tulad ng paggalang sa nakatatanda, pagmamano, at paggamit ng po at opo.

Habang sinisikap kong linangin ang mga katangiang ito, napansin ko na napalapít sa akin ang mga taong may gayon ding mga katangian, at ngayo'y may mabubuti na akong kaibigan —shivani nanalangin ako na magkaroon sana ako ng mga kaibigan sa loob ng kongregasyon. Ito ang pakikipagtipan na gagawin ko sa kanila, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ni yahuwah ilalagay ko ang aking mga tuntunin sa kanilang mga puso, itatanim ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip, pagkatapos ay sinabi rin niya, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Nais kong magkaroon ng magandang buhay at maging mabuting anak na maipagmamalaki ng aking pamilya magaling na manunulathihikayatin ko ang mga kabataan na.

'ang aking halimbawa at ang halimbawa ng mga propetang nauna sa akin ay tulad ng isang taong nagtayo ng isang bahay, na kanyang itinayo at binuo nang maganda at mahusay maliban sa isang puwang ng isang tipak (ng bato) ang mga tao ay nagsisilibot sa bahay at napapatingin nang may paghanga sa kabuuan nito at nagsasabing, 'kung inilagay lamang sa puwang na ito ang tipak (ng bato). Hindi ko kayo hihingan ng tulong sa ibang bagay, sapagka't may mga ibang kapatid tayong nagsisiharap na sa mga bagay na ito sa inyo ko naman hihingin ang sa ating wika upang maisagawa ng pamahalaan at ng inyong pangulo ang kanyang mga naiisip ukol sa naulit nang pambansang wika natin. Ibinuhos ko ang aking puso sa pagsabi ng mga mag-aaral ng aking mga pagkabigo na sa paglaon ay naging aking tagumpay ako kaya maipagmamalaki ng aking tagumpay. Mga tula ng lahing kayumanggi 287 likes mga talaan ng mga tula na binuo ni elmer r esplana, isang makata at manunulat, na nagkaroon ng inspirasyon. Ngayon ang gusto kong pagbabago ay makapagtapos ng pag-aaral upang mapatunayan sa lahat na kaya kong abutin ang aking mga pangarap at kaya kong kamtin ang tagumpay nais kong baguhin ang sarili ko na mas maging matapang, mas matatag at mas positibo sa buhay.

Bilang mga mag-aaral ng nfe a&e maipakikita ko ang pagiging tunay na pilipino sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga modyul na makatutulong sa akin na mapayaman ang aking kaalaman at magamit sa pang-araw-araw na buhay ang mga aral at mga pinahalagahan sa buhay na matututuhan ko sa mga ito. Ang kanilang mga payo na tinanggap ko upang mapabuti ang buhay ko ay isasabuhay ko at dadalhin sa aking pagtanda hanggang sa ako din ay magkaroon ng pamilya kaya sa aking magulang ako ay nagpapasalamat dahil sila ang gumabay sa akin mula ng ako'y isinilang hanggang sa kasalukuyan. Hindi ko din maipagmamalaki sa aking sarili ang mga bagay na nagawa sa ngayon kundi sa tulong niya kaya naman ibinibalik ko pa rin ang kapurihan sa ating amang nasa langit salamat sa mga kaibigan ko na naka alala ng aking kaarawan sa lahat ng pag bati at pagmamahal ninyo maraming salamat po.

Ang likas na katangian ng diyos ni elder jeffrey r holland ng korum ng labindalawang apostol sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama. Modyul 1 : ang mga katangian ng pagpapakatao kung itatalaga ko ang aking pagkasino sa paglilingkod sa aking kapuwa, lalo na ang mga. Kung ang sangkatauhan ay hindi na kailangan pang panatilihin ang banal na kautusan, wala nang dahilan pa para sa kanya na sabihin ito na ang kanyang hindi nagbabagong katangian ng pag-ibig ay mag-iingat sa mga makasalanan mula sa lubusang pagkalipol.

  • Tinatanong ko ang aking sarili kung ano rin kaya ang iniisip ngayon ng aking ina sabay sakit ng aking dibdib kasi nga sa sakit na nadadama ko sa tuwing maiisip ko siya ang ginagawa ko nalang, nililibang ang sarili para maibsan ang sakit.
  • Hindi ko maipahayag ang kagalakan na aking nadarama sa pag-iisip na makikita ko ang aking ama, at ang aking minamahal na ina, na nagsilang sa akin sa gitna ng pag-uusig at paghihikahos, na kumalong sa akin sa kanyang mga kamay at naging matiisin, mapagpatawad, mapagmahal at tunay sa lahat ng sandaling wala pa akong magagawa sa mundo.
  • Maihahalintulad ko ang aking sarili sa isang bato ang mga katangian ng isang bato ay matigas, hindi madaling mabasag, at maraming pwedeng gawing makatutulong sa mga tao.

Ang pinoy ay may mga natural na katangian na maipagmamalaki sa sarili at sa iba na siya rin namang maaring gamitin upang paunlarin ang sarili tayo ay nahubog sa isang lipunan na salat sa karangyaan at magagandang bagay. Sa episode na ito ng the truth ay ipinaliwanag ni bishop osie quillao sa pamamagitan ng katotohanan ng banal na kasulatan ang mga katanungang ukol sa pananampalataya: ang katangian ng tunay na. Alam kong hindi ko makakaya ang lahat ng aking mag-isa kaya napadalas din ang aking pagbisita sa simbahan at pagdadasal ang mga binanggit kong payo at katangian ay galing sa sarili kong karanasan mapapagtanto at malalaman mo rin ang mga ito sa oras na mag-aaral ka na sa kolehiyo.

ang mga katangian ko na aking maipagmamalaki Ako, bilang kabataan ay masasabi ko pa rin na may pagmamahal pa rin ako sa bayan dahil sinusunod ko pa rin ang mga kultura na nakagisnan ng aking mga magulang tulad ng paggalang sa nakatatanda, pagmamano, at paggamit ng po at opo. ang mga katangian ko na aking maipagmamalaki Ako, bilang kabataan ay masasabi ko pa rin na may pagmamahal pa rin ako sa bayan dahil sinusunod ko pa rin ang mga kultura na nakagisnan ng aking mga magulang tulad ng paggalang sa nakatatanda, pagmamano, at paggamit ng po at opo. ang mga katangian ko na aking maipagmamalaki Ako, bilang kabataan ay masasabi ko pa rin na may pagmamahal pa rin ako sa bayan dahil sinusunod ko pa rin ang mga kultura na nakagisnan ng aking mga magulang tulad ng paggalang sa nakatatanda, pagmamano, at paggamit ng po at opo. ang mga katangian ko na aking maipagmamalaki Ako, bilang kabataan ay masasabi ko pa rin na may pagmamahal pa rin ako sa bayan dahil sinusunod ko pa rin ang mga kultura na nakagisnan ng aking mga magulang tulad ng paggalang sa nakatatanda, pagmamano, at paggamit ng po at opo.
Ang mga katangian ko na aking maipagmamalaki
Rated 4/5 based on 26 review
Download now

2018.